ADOTTA UN BAMBINO | Acqua Chiara Congo
 english  français

ADOTTA   UN   BAMBINO


Già adottato

Foto

AGANZE
RUHANGAZA

Già adottata

Foto del bambino

BUUNI
JEMIMA

Già adottato

Foto del bambino

DIEU MERCI
SANVURA

Già adottato

Foto del bambino

MICHAEL
KABAMBA

Già adottato

Foto

AKILIMALI
KUNZI

Già adottata

Foto del bambino

JACQUELINE
BALEZI

adottalo

Foto del bambino

ONGORIKO
MUSHUNGANYA

adottalo

Foto del bambino

MOISE
MUSHAGALUSA

Già adottato

Foto

BULANGALIRE
JEAN

adottala

Foto del bambino

MUSIMWA
KAHAGOMBA

adottalo

Foto del bambino

BUUNI
MUSIMIWA

Già adottato

Foto del bambino

BARAKA
NYABALINDA

Già adottata

Foto

RIZIKI
DIVINE

adottala

Foto del bambino

FURAHA
BUUNI

Già adottata

Foto del bambino

FURAHA
BYAMUNGU

adottala

Foto del bambino

THERESE
MBUYI

Già adottato

Foto

PACIFIQUE
AMANI

adottalo

Foto del bambino

HONNEUR
MUNDEKEREZA

adottala

Foto del bambino

HEKIMA
LWABOSHI

adottala

Foto del bambino

JOYCE
CINYABUGUMA

Già adottato

Foto

COKOLA CIZA

adottalo

Foto del bambino

ENAMA
HOLINABANJI

adottala

Foto del bambino

KAVIRA
MUTHUNGA

adottala

Foto del bambino

MUPENZI
BAUUMA

adottalo

Foto

NABINTU
NARUHAYA

adottalo

Foto del bambino

THOMAS
ZIHALIRWA

adottala

Foto del bambino

CHITO
CHIMERA

adottala

Foto del bambino

NABINTU
KARAZO

adottalo

Foto

BARAKA
NACHEYA

adottala

Foto del bambino

FOIBE
MUSHAGALUSA

Già adottata

Foto del bambino

BINJA
MIHIGO

Già adottato

Foto del bambino

MOISE
MASEKA

Già adottato

Foto

KIBIRA
LUBUTO

Già adottato

Foto del bambino

MULUMEHODERWA
MAKEBO

Già adottato

Foto del bambino

MATOKEO
MANGALA

Già adottata

Foto del bambino

CHRISTEL
MAHAZI

adottalo

Foto

TUMAINI
MATABARO

adottala

Foto del bambino

BENEDICTE
MUSHAGALUSA

Già adottata

Foto del bambino

UWASE
NDUGUTSE

adottala

Foto del bambino

AGISHA
RUHANA

adottalo

Foto

STYVEN
NYAKUNGWA

Già adottato

Foto del bambino

THEOPHILE
MULINDA

adottalo

Foto del bambino

IYENGE
ASSANI